Zawory

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:

Zawory zwrotne o ciśnieniu nominalnym do 420 bar.

Zawory naprzemienne

Zawory odcinające ręczne

Zawory kulowe 2/2

Zawory kulowe 3/2

Zawory odcinające

Zawory awaryjne "LRV"